Stowarzyszenie Scena 96 powstało w 1996 roku.

To grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową polegającą min. na organizowaniu wydarzeń teatralnych, tanecznych i muzycznych, przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze artystycznym, wystaw oraz realizacji własnych spektakli. Realizacje projekty o charakterze kulturotwórczym i animacyjnym: festiwale, przeglądy teatralne i muzyczne oraz seminaria poświęcone teatrowi i filmowi.

Stowarzyszenie Scena 96 współpracuje z polskimi i zagranicznymi festiwalami sztuki w przestrzeni otwartej oraz instytutami kultury krajów europejskich z siedzibą w Polsce. Wspólnie organizuje przyjazdy zespołów zagranicznych do Polski oraz promuje polskie zespoły na zagranicznych festiwalach.

Najważniejsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia Scena 96:

  • Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy (od 1993 r.) – interdyscyplinarny festiwal sztuki performatywnej prezentujący publiczności warszawskiej setki spektakli teatralnych, tanecznych i cyrkowych z całego świata. W 2023 r. Festiwal obchodzić będzie 30 lat istnienia.
  • Festiwal Dziecięce Lato Teatralne (od 2001 r.) – prezentacja w formie przeglądu spektakli teatrów z Polski dla najmłodszych we współpracy z dzielnicami m. st. Warszawy: Ochotą, Wilanowem, Włochami, Mokotowem, Pragą Południe, Pragą Północ, Rembertowem, Wesołą.
  • Królewskie Arkady Sztuki (od 2009 r.) – przedsięwzięcie artystyczne współrealizowane z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Edycje tego multikulturalnego projektu artystycznego, obejmują spektakle, koncerty i przedstawienia taneczno-baletowe w wykonaniu profesjonalnych artystów. Wydarzenia są realizowane w pięknej scenerii Arkad Kubickiego, usytuowanych w tzw. transepcie Zamku Królewskiego w Warszawie.
Pałacyk Szustra

Teatr Scena 96 to stała działalność Stowarzyszenia Scena 96. Zainicjowana została w dniu 24 września 1996 roku spektaklem pt. “Paweł i Gaweł” w reżyserii Sławomira Krawczyńskiego. Premiera odbyła się w Teatrze Rozmaitości przy ulicy Marszałkowskie 8 w Warszawie. Obecnie Teatr Scena 96 działa w pałacu Szustra na warszawskim Mokotowie.

W swoim repertuarze posiada spektakle familijne m.in. autorską wersję legendy o smoku wawelskim “Cmok. Smok” , inspirowany baśnią Chrystiana Andersena “Brzydkie kaczątko” spektakl “Czarny łabędź” czy “kot w butach” na motywach bajki braci Grimm. Klasyczna bajka “Czerwony kapturek” nabrała nieoczywistego znaczenia. Wiersz Aleksandra Fredry o dwójce zwaśnionych sąsiadów był materiałem wyjściowym do powstania spektaklu pt. “Paweł i Gaweł cd., a twórczość Franciszki i Stefana Themersonów do powstania przedstawienia pt. ” Pan Tom Buduje dom”. Spektakle Teatru Scena 96 są prezentowane również na spotkaniach teatralnych tj.: Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP na Podlasiu , Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji, Festiwal Teatralny InQbator w Ostrołęce, Dziecięce Lato Teatralne w Warszawie, Festiwal Ulica w Krakowie.

26 września 2021 roku Stowarzyszenie Scena 96 otrzymało odznakę honorową Zasłużony dla Warszawy przyznaną przez Radę Miasta Warszawa.