Festiwal Sztuka Ulicy to projekt artystyczny o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Jest organizowany cyklicznie od 1993 roku w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Dedykowany sztuce performatywnej, głównie teatrowi i “nowemu cyrkowi” oraz działaniom performance.

Misją Festiwalu Sztuka Ulicy jest promowanie form artystycznej ekspresji i współczesnych trendów w sztuce oraz stworzenie praktycznej okazji do wymiany koncepcji i doświadczeń. Jest okazją do nawiązywania kontaktów i rozwijania przyszłych inicjatyw przez artystów w przestrzeni miejskiej Warszawy. Festiwal Sztuka Ulicy to jedyne tego typu wydarzenie w Warszawie obowiązkowe dla każdego pasjonata teatru. Festiwal propaguje ideę spektaklu ulicznego, wykorzystującego przestrzeń publiczną i angażującego widza. Jest ogólnodostępnym miejscem spotkania widza ze sztuką i miejscem jego edukacji. Przyjmując za punkt wyjścia potrzebę budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury, otwartego na współczesną sztukę organizatorzy koncentrują się na propagowaniu aktywnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych, umożliwiając różnym odbiorcom jak najszerszy dostęp do otwartych form życia artystycznego. Służy to pozyskaniu i pogłębieniu wiedzy o sztuce w przestrzeni publicznej.

materiały własne
materiały własne

Festiwal jest organizowany na przełomie czerwca i lipca, kiedy mieszkańcy Warszawy i turyści częściej spędzają czas w przestrzeni publicznej. Zaproszone formacje uliczne z Polski i Europy w swych przedstawieniach odwołują się zarówno do klasycznej literatury jaki i korzystają z współczesnych tekstów i form wyrazu. Widzowie mogą poznać różne osiągnięcia sztuki ulicznej i nowe trendy. Obejrzeć spektakle z różnych gatunków sztuki performatywnej, wsparte różnymi technikami wykonawczymi. Wybrane lokalizacje umożliwią przygotowanie prezentacji dla kilkuset, a nawet kilku tysięcy odbiorców. Są to miejsca często odwiedzane przez mieszkańców i turystów np. Rynek Nowego Miasta, Park Szczęśliwicki, Pole Mokotowskie, Plac Defilad.