Teatr Akt - Ja gore | Śmietnik

Teatr AKT "Ja gorę" | foto: Sylwia Zawadzka Teatr AKT "Ja gorę" | foto: Sylwia Zawadzka

Teatr Akt (Polska)

TEATR AKT wyrósł z tradycji polskiej szkoły pantomimy, ale bardzo szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia uliczne i plenerowe wymusiły na aktorach urozmaicanie środków wyrazu. Domeną wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku, tańca i wszelkiego rodzaju akrobacji. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią występów i spektakli.

Teatr Akt powstał w 1990 roku w klubie Stodoła w Warszawie, od 1991 roku działa jako stowarzyszenie. Trzon zespołu stanowią aktorzy mimowie, którzy już od pierwszych przedstawień próbowali wzbogacić technikę pantomimy o doświadczenia współczesnego teatru. Poszukując nowych formalnych rozwiązań, wprowadzili do teatru elementy plastyki, muzyki, cyrku. W 1991 roku teatr rozszerzył swoją działalność, tworząc, jako jeden z niewielu w Polsce, pantomimiczne baśnie dla dzieci. Rok później zainspirowany formą i poetyką teatru ulicznego tworzy pierwsze spektakle plenerowe wykorzystując w nich marionety, konstrukcje plastyczne, szczudła, ogień i środki pirotechniczne. Obecnie spektakle te są główną formą wypowiedzi zespołu, a plener ich podstawową sceną. Teatr Akt odwiedził ze swoimi przedstawieniami większość festiwali teatralnych, miast i miasteczek w Polsce i za granicą, kontynuując tradycję trup objazdowych przemierzających świat. Występy w małych miejscowościach są często pierwszym spotkaniem lokalnej społeczności z tego rodzaju teatrem, co dla artystów Aktu ma szczególne znaczenie. W zespole nie ma ściśle określonych stanowisk, panuje dość duża wymienność zadań, każdy w pewnym momencie może być aktorem, reżyserem, producentem, pracownikiem technicznym.
Od 2010 roku siedzibą Teatru jest budynek przy ulicy Łaziebnej 9 na Olszynce Grochowskiej, który jest bazą do realizacji spektakli teatru wędrownego, a także lokalnych, warszawskich projektów artystycznych.

Data i miejsce przedstawienia

9.IX Park Szczęśliwicki - godz. 21:00, Teatr Akt (Polska) - "Ja gore"

11.IX Park Szczęśliwicki - godz. 19:00, Teatr Akt (Polska) - "Śmietnik" (Strefa dziecka)

JA GORE

Spektakl, w którym  współczesne środki animacji ogniowej, połączone z elementami teatru i cyrku tworzą opowieść o fenomenie ognia i jego potężnej mocy. Podstawową naturą ognia jest oczyszczenie, zniszczenie, unicestwienie, energiczność, seksualność, siła - to żywioł z jednej strony twórczy, z innej destrukcyjny.

Dzięki swojej wieloznacznej symbolice ogień fascynował człowieka od zawsze, stanowiąc inspirację i tworzywo dla artystów. Wizualna atrakcyjność ognia powoduje, że można za jego pomocą kreować obrazy o wyjątkowej ekspresji, odwołujące się do ludzkich emocji – twórcy zespołu AKT sięgnęli po zmultiplikowaną ogniową animację, aby intensywniej niż dotąd  wpłynąć na wyobraźnię widza. Tworząc całkowicie nowe sekwencje, wykorzystali w widowisku również sceny zaczerpnięte z wcześniejszych spektakli, prezentowanych podczas ubiegłych edycji Sztuki Ulicy.

Występują: Marta Suzin, Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski, Krzysztof Skarżyński, Julian Waglewski.
Światło i dźwięk: Adam Sztorc
Kreacja zespołowa: Teatr Akt

ŚMIETNIK

zabawny spektakl familijny, w którym tytułowy „bohater” staje się miejscem spotkania ludzi i bezużytecznych rzeczy.

W wyniku tej konfrontacji rodzą się zaskakujące sytuacje, a ich motorem jest wyobraźnia ludzka. Dzięki niej niepotrzebne dotąd „śmieci” zmieniają przeznaczenie, odżywają w nich wspomnienia, nabierają swoistego uroku. Spektakl jest formą przewrotnej zabawy z przedmiotem i publicznością. Widzowie aktywnie uczestnicząc w zabawie, współtworzą Śmietnik, a czasem stają się jego głównymi bohaterami.

Występują: Agnieszka Musiałowicz, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Krzysztof Skarżyński
Kreacja zespołowa: Teatr Akt

OPINIE

/…/ Wspaniale bawiły się dzieci. Na niespodzianki, na przykład w postaci strumienia wody, rozlewanego przez gigantyczną ważkę reagowały szczerym rozbawieniem. Spektakl uliczny Śmietnik zaprezentowany gnieźnianom w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA był zabawnym przedstawieniem, pełnym kolorów, „przebieranek”, muzyki i tańca.
Głos Wielkopolski

Teatr Akt pokazał barwne przedstawienie wykorzystujące elementy akrobatyki i klownady. Było w nim wszystko, co powinno się znaleźć w tego typu spektaklu: monstrualne kukły na szczudłach, momenty rozbawiające widzów, ale i wzruszające. Aktorzy-mimowie umieli świetnie nawiązać kontakt z publicznością, zarówno z pojedynczym widzem, jak i tłumem. Miły początek festiwalu.
Nowiny Jeleniogórskie

www.teatrakt.pl

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 wrzesień 2016 14:54

Festiwal na Facebook'u