Teatr Limen Butoh

Kanabasis. La Loba | foto: Yasiek Janusz Matuszewski Kanabasis. La Loba | foto: Yasiek Janusz Matuszewski

Teatr Limen Butoh (Polska)

Teatr Limen Butoh powstał w Warszawie w 2002 r. założony przez Sylwię Hanff (tancerkę butoh, performerkę teatru fizycznego, choreoterapeutkę, absolwentkę filozofii) w efekcie prowadzonych przez nią 10-letnich, teoretycznych i praktycznych poszukiwań autentycznego języka ciała i istoty fizycznej obecności performera. Najważniejszy odkryciem i zwieńczeniem poszukiwań okazał się taniec butoh. Sylwia Hanff uczyła się butoh u największych mistrzów, co pozwoliło jej na poznanie różnych metod pracy, rozwój twórczy i odnalezienie własnego stylu.

Warszawski Teatr Limen jest jednym z kilkunastu najważniejszych polskich teatrów tańca opisanych w książce J. Majewskiej The Body Revolving Stage. New Dance in New Poland wydanej przez Instytut Teatralny w 2011roku w języku angielskim, będącej wizytówką polskiego tańca kierowaną do odbiorców i organizatorów zagranicznych. To jedyny tego typu teatr butoh w Polsce. Od kilkunastu lat rozwija międzynarodową współpracę, organizuje wydarzenia artystyczne (prezentacje spektakli gości z Polski i zagranicy oraz warsztaty butoh), a także zaprasza zagranicznych artystów do udziału w swoich projektach. Teatr Limen występował na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, otrzymał wiele nagród na konkursach teatralnych i tanecznych. Dotychczas zrealizował 16 spektakli, kilkadziesiąt etiud i improwizacji; współrealizował międzynarodowe projekty. Limen pracuje w zmiennym składzie - otwarty jest na współpracę z różnymi artystami plastyki, muzyki i teatru, dzięki której dokonuje się wymiana energii twórczej i wzajemnych inspiracji.

Data i miejsce przedstawienia

2.VII Rynek Nowego Miasta - godz. 21:00, Teatr Limen Butoh "Kanabasis. La Loba "

Butoh - kontrkulturowa forma współczesnego tańca, która narodziła się w Japonii na przełomie lat 50. i 60. XX w. Zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki, nie tylko japońskiej. Inspiracją były też ekspresjonizm, koncepcja teatru okrucieństwa Antonin'a Artaud'a, filozofia Nietzsche’go, pisma Bataille’a, twórczość Genet’a. Odwołuje się do ludowej estetyki brzydoty, sam w sobie jest rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia. Butoh to taniec, którego istotą jest poszerzona percepcja ciała wyzwolonego z automatyzmów codzienności, poszukiwanie tego, co autentyczne w ciele, tajemniczego piękna, otwarcie na kontakt z Jaźnią i jedność Uniwersum w jego wiecznym cyklu życia i śmierci. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała umożliwiającym subtelne odczuwanie świata wewnętrznego i zewnętrznego, to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. Tancerz, istniejąc na krańcach czasu, otwiera przestrzeń, w której ujawniają się rzeczy niewidzialne.

Kanabasis. La Loba  to plenerowy spektakl butoh.
Kanabasis to połączenie dwóch słów: katabasis (ruch zstępujący, zejście do otchłani) i anabasis (ruch wznoszący).
Kanabasis to podróż archetypowych postaci przez mityczny czas i przestrzeń Śnienia w poszukiwaniu zagubionej mocy, zagubionej duszy.
Spektakl zbudowany jest wokół postaci La Loby – Śpiewającej Nad Kośćmi. Kości symbolizują odrodzenie, to, że jesteśmy w posiadaniu źródła, elementu pierwotnego, więc mamy moc naprawić wszelkie spustoszenia psychiki.
La Loba  "... śpiewa im pieśń odrodzenia... śpiewać znaczy mówić głosem duszy - na zasłanej kośćmi pustyni duszy kieruje na nas swe tchnienie - przeobrażając nas..." (Pinkola Clarissa Estes, Biegnąca z wilkami).

Koncepcja i reżyseria: Sylwia Hanff
Taniec Butoh: Sylwia Hanff, Grażyna Chmielewska, Magdalena Jakubów
Design: Moni Worsztynowicz i Sylwia Hanff
Muzyka: India Czajkowska

www.limenbutoh.net

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maj 2017 23:16

Festiwal na Facebook'u