Teatr A Part (Polska)

Lear, k...a! | Teatr A Part Lear, k...a! | Teatr A Part

Teatr A Part (Polska)

Lear, k***a!

6 lipca, godz. 22:00, Park Szczęśliwicki

 

Teatr A Part (Stowarzyszenie Teatralne A Part) został założony w Katowicach w roku 2004 przez Marcina Hericha, aktora, reżysera i organizatora przedsięwzięć teatralnych, wcześniej związanego m.in. z katowickim Teatrem Cogitatur. Teatr - Stowarzyszenie to niezależna organizacja teatralna, której głównym obszarem zainteresowań jest szeroko pojęty teatr autorski, eksperymentalny, innowacyjny i alternatywny, jego promocja i popularyzacja. Przede wszystkim jednak Stowarzyszenie Teatralne A PART jest grupą teatralną, realizującą autorskie przedstawienia sceniczne, działania site specific oraz widowiska plenerowe. To teatr narracji wizualnej, metafory i symbolu, teatr ciała, ruchu i formy operujący szeroką gamą środków teatralnych i chwytów scenicznych. Twórców stowarzyszenia interesuje i w przekazie teatralnym i życiu to, co niewerbalizowalne, a ich spektakle sięgają w głąb ludzkich instynktów i tajemnic egzystencji, emocji i imponderabiliów.

Grupa kontynuuje i rozwija niektóre z wątków artystycznych i organizacyjnych istniejącego w latach 1981-2006 alternatywnego Teatru Cogitatur, którego Herich był jednym z liderów.
Spektakle Teatru A Part, prezentowane na scenach gościnnych, w przestrzeniach plenerowych i nieteatralnych, w kraju i za granicą, zostały pokazane dotąd w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach (Białoruś, Brazylia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Irlandia, Izrael, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
W 2018 zespół otrzymał Złotą Maskę, nagrodę przyznawaną przez dziennikarzy Województwa Śląskiego, za całokształt osiągnięć artystycznych.
Teatr A Part jest producentem i organizatorem odbywającego się od 1994 roku w Katowicach cyklicznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part (wcześniej: Międzynarodowy Festiwal Teatrów A Part), którego Herich jest współpomysłodawcą i dyrektorem artystycznym od początku istnienia imprezy. Dotąd odbyło się 25 edycji festiwalu (ostatnia w czerwcu 2019 roku).

„Człowiek właściwy niczem więcej nie jest, jak takiem biednem, nagiem, dwunożnem zwierzęciem.”
                                                                                                                                    William Szekspir, Król Lear, akt 3, scena IV

Lear, k***a! – przedstawienie plenerowe powstałe z inspiracji dramatem Król Lear Williama Szekspira oraz powieścią Jesień patriarchy Gabriela Garcii Marqueza.
To drugi spektakl Teatru A Part (obok przedstawienia scenicznego Nic. Szkice do Króla Leara z 2017 roku) nawiązujący do motywów i wątków zawartych w sztuce genialnego stratfordczyka. O ile w Nic. Szkice do Króla Leara oś tematyczną przedstawienia stanowiły intymne motywy trudnych relacji córek i ich ojców oraz piekło przemijania, starości i niedołężności, o tyle w Lear, k***a! centralnym tematem przedstawienia jest starczy despotyzm, dążenie do władzy absolutnej, zatrata w konflikcie i wojnie oraz zjawisko entropii wraz z towarzyszącym jej rozpadem, erozją struktur społecznych i moralnych.
Oba spektakle stanowią swoisty "learowski" dyptyk.
Widowisko Lear, k***a! jest kolażem obrazów scenicznych, posiadającym wszystkie cechy stylu charakterystycznego dla poprzednich przedstawień plenerowych Teatru A Part (takich jak Femina, El Niño. Miłość w czasach niepokoju i Faust). Podobnie jak we wcześniejszych spektaklach na stronę wizualną Lear, k***a! składają się wysokie metalowe konstrukcje, surowe ruchome podesty, szczudła, żywioł ognia i ekspresyjne aktorstwo.

Scenariusz i reżyseria: Marcin Herich

Występują: Alina Bachara, Kamil Ciesielski, Daniel Dyniszuk, Maciej Dziaczko, Dawid Kozak, Cezary Kruszyna, Natalia Kruszyna, Grzegorz Król, Marek Radwan, Monika Wachowicz.

www.apart.art.pl

Ostatnia modyfikacja: środa, 29 maj 2019 20:51

Festiwal na Facebook'u