Wystawa

W ramach Festiwalu odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących. Od 18 czerwca do 22 lipca zapraszamy do Teatru WARSawy na Rynku Nowego Miasta na wystawę fotografii ze spektakli Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy Katarzyny Chmury-Cegiełkowskiej "Chmura na Ulicy II".

Od 27 czerwca do 7 lipca w godz. 22.00-24.00 polecamy „Fatamorgany Miejskie", to cykl instalacji artystycznych w bramach i na podwórkach dzielnicy Wola Mirów. Celem projektu jest wzbogacenie przestrzeni miejskiej w sztukę opowiadającą o emocjach żyjących w niej ludzi. Prace dotyczą ważnych społecznie tematów: problemu samotności, lęku, poczucia bezpieczeństwa, miłości oraz pamięci związanej z miastem. Środkami wyrazu używanymi w pracach są światło, dźwięk oraz projekcje video. Projekt realizuje Fundacja Culture Shock oraz Helena Wawrzeniuk.

Exhibition - Facets of Art - Faces of the Street

Facets of Art - Faces of the Street - exhibition of Katarzyna Chmura-Cegiełkowska’s

photographs documenting the spectacles of the International Street Art Festival

Facets of Art - Faces of the Streetproject is a continuation of our cooperation with the theatre photographer Katarzyna Chmura-Cegiełkowska. Dramatic art gains new quality when it leaves theatre halls. Direct interaction with the audience, especially with accidental spectators, gives it exceptional energy and many new meanings. The artist’s photographs show how the theatre that has been taken out to the street becomes a part of it, fits into the urban climate. The work of a photographer who documents a street festival is different from the task of a person preparing traditional theatre shots. The pictures of street performances cannot be sterile photos, they have to show the city and the spectators as equal participants of each spectacle. The photographs presented at the exhibition come from the 21st Street Art Festival, from 2013. Katarzyna (Kasia) Chmura has been cooperating with us since 2010.

Czytaj więcej...

Wystawa - Oblicza Sztuki – Twarze Ulicy

Oblicza Sztuki – Twarze Ulicy – wystawa fotografii Katarzyny Chmury – Cegiełkowskiej

ze spektakli Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy

ProjektOblicza Sztuki – Twarze Ulicyto kolejna odsłona współpracy warszawskiej fotografki teatralnej Katarzyny Chmury-Cegiełkowskiej z festiwalem Sztuka Ulicy. Sztuka teatralna wychodząc poza mury sal teatralnych zyskuje nową jakość, a bezpośrednia interakcja, zwłaszcza z przypadkowym widzem, nadaje jej niezwykłej energii i wielu nowych znaczeń. Zdjęcia artystki mają na celu pokazanie, jak teatr wyprowadzony na ulicę wnika w nią, wtapia się w klimat miasta, staje się jego częścią. Praca dokumentalisty festiwalu ulicznego stawia fotografowi inne wymagania niż przygotowanie teatralnych fotosów, co autorka wystawy stara się pokazać poprzez wybrane prace. Zdjęcia takich przedstawień nie są i nie mają być sterylnymi fotosami - muszą pokazać, że miasto i publiczność to równoprawni uczestnicy każdej sztuki. Materiał pokazany na wystawie stanowią zdjęcia z 21. edycji festiwalu Sztuka Ulicy, z którym Kasia Chmura współpracuje nieprzerwanie od 2010 roku.

Czytaj więcej...

Festiwal na Facebook'u