Instalacje

W ramach Festiwalu odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących - wystawy, warsztaty, instalacje.

Na uwagę zasługuje obecność na Festiwalu projektu „Kokony” Ernesta Zawady i Studentów WST w Katowicach. „Kokony” - akcja plastyczna, instalacja przestrzenna, pokaz mody awangardowej. Jest to prezentacja unikatowej odzieży wykonanej przez studentów WST według ich własnych projektów. Przed oczami widza-przechodnia pojawiają się nietypowe stroje i wkrótce taniec przekształca tę „odzieżową” instalację w parateatralną strukturę wizualną. Widowisko stanowi syntezę formy, światła i dźwięku, animizującą przestrzeń publiczną.

Rzeźba społeczna (instalacje)

Rzeźba społeczna: Antoni Grabowski, Klatka błazna; Krzysztof Franaszek, 24; studenci III roku Pracowni Rzeźby AW ASP w Warszawie, Upadek

28-30 czerwca 2019, Rynek Nowego Miasta

Inauguracja 28 czerwca, godz. 17.00

 

Klatka błazna Antoniego Grabowskiego jest interwencją w przestrzeni publicznej.
Projekt nawiązuje do średniowiecznych stalowych klatek, w których zamykano ludzi i wystawiano ich na widok publiczny. Klatka ma kształt kuli o średnicy 210 cm, można ją unieść na wysokość 3 m. Obiekt jest wykonany ze stali, składa się z ośmiu sferycznych trójkątów, okręconych drutem kolczastym. Klatka błazna to protest przeciwko współczesnemu niewolnictwu, przeciwko klatkom ducha i umysłu, przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich. Praca ma wiele kontekstów i odwołuje się do osobistych doświadczeń odbiorcy.

Czytaj więcej...

Ernest Zawada and design students from Katowice School of Technology - "Cocoons"

Ernest Zawada and design students from Katowice School of Technology (Poland)

Ernest Zawada was born in September 1971. He studied in the Fine Arts Academy in Warsaw, at the Department of Painting. He received a Cum-Laude Diploma in 1995 in professor Stefan Gierowski’s studio. In 2008 he received the title of dr hab (higher level of PhD). He is a professor of ATH (Technology and Humanities Academy) in Bielsko-Biała. Until now he has had over 60 exhibitions, installations and visual happenings. His works are in numerous private collections and museums all over the world, including Poland, Israel, Vatican, and the USA. He is the author of Nauka rysunku — ucz się od polskich mistrzów (Drawing - Learn from the Polish Masters)

Czytaj więcej...

Ernest Zawada i Studenci WST - "Kokony"

Ernest Zawada i Studenci WST (Polska)

Ernest Zawada urodził się we wrześniu 1971 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1995 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. W roku 2008 otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuki. Jest profesorem nadzwyczajnym ATH w Bielsku-Białej. Dotychczas zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych, instalacji przestrzennych oraz akcji plastycznych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz muzealnych w kraju i na świecie m.in. Izrael, Watykan, USA. Jest autorem książki Nauka rysunku - ucz się od polskich mistrzów.

Czytaj więcej...

Festiwal na Facebook'u